Naši lidé

Milí přátelé,

představujeme vám členy a příznivce KDU-ČSL, kteří pracují ve výborech zřízených Zastupitelstvem v Praze Vinoři. Máme své zástupce ve všech výborech.

 

Pavla Bendová

Členka Výboru pro strategický rozvoj a výstavbu

1o

Kateřina Hájková

Členka Výboru pro výchovu a vzdělání

3o

Martin Halík

Zastupitel, předseda Kontrolního výboru a Výboru pro spolky a církve

5o

Jaroslav Krajl

Člen Kontrolního výboru

 

Pavel Novák

Člen Kontrolního výboru

2o

Jan Obruča

Člen Kontrolního výboru a Výboru sociálního a bytového, předseda MO Vinoř, Satalice, Kbely a předseda Obvodní organizace KDU – ČSL Praha 9.

6o

Jan Špaňhel

Člen Finančního výboru

8o

Zdeňka Vitámvásová

Členka Výboru pro kulturu